แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 กันยายน 2561

วันที่ 10 กันยายน 2561 คณะอาสากาชาดปฏิบัติงานบ้านเด็กอ่อนพญาไท นำโดยนางสมบูรณ์ ศรียะพันธุ์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะเด็กเล็ก เพื่อฝึกการเรียนรู้การสื่อสาร นอกเหนือจากการดูแลและป้อนข้าวเด็ก เป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 

หมวดหมู่