แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 03 ธันวาคม  2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางกรุณา จันทร์หอมหวล และนางรัตนา วศินชัย ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายให้สภากาชาดไทยที่ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จตุจักร ได้มีผู้ร่วมบริจาคดวงตา 19 ราย อวัยวะ 16 ราย และร่างกาย 19 ราย รวมทั้งสิ้น 54 ราย

 

หมวดหมู่