แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 4 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 4. ธันวาคม 2561.

โครงการจิตอาสา. อาสากาชาด สภากาชาดไทย
ปฎิบัติงานจิตอาสา ร่วมงานกับ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกีรยติ+โรงพยาบาลทรวงอก

รับบริจาคโลหิต + รับแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา,
อวัยวะและอุทิศร่างกาย มอบให้สภากาชาดไทย
**ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9

ณ. กองทัพไทย + ศุนย์ราชการเฉลิมพระเกีรยติ. ถนนแจ้งวัฒนะ. ขอขอบพระคุณกำลังพลทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เหมือนเช่นเคย

รับบริจาคโลหิต. 56+50. = 106. ราย

รับแสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา , อวัยวะ. และ. = 21. ราย
อุทิศร่างกาย

อาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาววัชรี. สู่ความดี
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่