อาสารักษ์สุขภาพรักษ์โลก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะอาสากาชาดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงสาธิตกิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์ ประชุมการทำงานและเตรียมบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับออกร้านพฤกษากาชาดในงานกาชาดประจำ2561

 

หมวดหมู่