แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 อาสากาชาดรุ่น 1/2555 ประกอบด้วยนายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานรุ่น พร้อมด้วยนางกรุณา จันทร์หอมหวล นางมาลี พิริยะวัฒน์ และนางสีรุ้งเพ็ชร ศตะบุตร ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ได้ผู้บริจาคดวงตา 45 ราย อวัยวะ 42 ราย ร่างกาย 44 ราย รวมทั้งสิ้น 131 ราย

 

หมวดหมู่