แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 9 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อาสากาชาดรุ่น 1/2555 ประกอบด้วยนายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานรุ่น พร้อมด้วยนางมาลี พิริยะวัฒน์ และนางกรุณา จันทร์หอมหวล ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายให้สภากาชาดไทย ที่ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ ถนนพระราม 4 ได้ผู้บริจาคดวงตา 28 ราย อวัยวะ 26 ราย ร่างกาย 28 ราย รวมทั้งสิ้น 82 ราย

 

หมวดหมู่