แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 พฤศจิกายน 2561

วันเสาร์ที่. 10. พฤศจิกายน 2561

ปฎิบัติงานจิตอาสา. ออกหน่วยรับบริจาค
ณ ห้างพรอมานาค มีนบุรี
กลุ่มงานโครงการจิตอาสา.อาสากาชาด. ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100. ครั้ง และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รับบริจาคโลหิต. 150. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 5 ราย
อวัยวะ. 5 ราย. รวม. 15. ราย
อุทิศร่างกาย. 5. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางดวงตา. โพธิโต

แล้วพบกันอีกครั้งในวันเสาร์ที่. 22. พฤศจิกายน 2561

 

หมวดหมู่