แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 8 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 อาสากาชาดรุ่น 1|2555 ประกอบด้วย นางพณัญญา บัณฑุวงศ์ นางพรพรรณ เมฆนาวิน นางประทุมพร อดิเรกวุฒิกุลและนางกรุณา จันทร์หอมหวล ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายที่บริษัทไทยวาโก้ ได้มีผู้ร่วมบริจาคดวงตา 58 ราย อวัยวะ 61 ราย และร่างกาย 57 ราย รวมทั้งสิ้น 176 ราย

 

หมวดหมู่