แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 2 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 อาสากาชาดรุ่น 1/2555 ประกอบด้วยนายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานรุ่น พร้อมด้วยนางประทุมพร อดิเรกวุฒิกุล และนางกรุณา จันทร์หอมหวลออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายให้สภากาชาดไทย ที่อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ สาทร ได้ผู้บริจาคดวงตา 14 ราย อวัยวะ 14 ราย ร่างกาย 13 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย
และในวันเดียวกัน นางจิราวรรณ รัตนากร นางจามรี อ่อนแสง นางมาลี พิริยะวัฒน์ และนางสมจิต ศิริพลไพบูลย์ ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายที่ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ นานาเหนือได้มีผู้ร่วมบริจาคดวงตา 51 ราย อวัยวะ 48 ราย และร่างกาย 56 ราย รวมทั้งสิ้น 155 ราย

 

หมวดหมู่