แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 ตุลาคม 2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 อาสากาชาดรุ่น 1|2555 ประกอบด้วย นางพณัญญา บัณฑุวงศ์ นางสีรุ้งเพชร ศตะสุข และนางรัตนา วศินชัย ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายที่อาคารอาร์เอส รัชดาภิเษก ได้มีผู้ร่วมบริจาคดวงตา 35 ราย อวัยวะ 35 ราย และร่างกาย 38 ราย รวมทั้งสิ้น 108 ราย

 

หมวดหมู่