แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 19 ตุลาคม 2561

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางประทุมพร อดิเรกวุฒิกุล และนางสาวศรีอนุช นาคะประทีป ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ให้สภากาชาดไทย ที่บางนาทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 บางพลี สมุทรปราการ ได้มีผู้บริจาคดวงตา 27 ราย อวัยวะ 26 ราย ร่างกาย 27 ราย รวมทั้งสิ้น 80 ราย

 

หมวดหมู่