แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 ตุลาคม 2561

วันเสาร์ที่ 20. ตุลาคม 2561. กลุ่มปฎิบัติงานจิตอาสา ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100. ครั้ง อาสากาชาดโครงการจิตอาสา และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ปฎิบัติงาน รับบริจาคโลหิต , แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา. อวัยวะ และอุทิศร่างกายให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้างซีคอนสแควร์บางนา. (ทุกสัปดาห์ที่ 2. ของทุกเดือน)
รับบริจาคโลหิต. 250. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 8. ราย
อวัยวะ. 6. ราย. รวม. 26. ราย
อุทิศร่างกาย. 12. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่