แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18. ตุลาคม 2561.

กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด สภากาชาดไทย. ปฎิบัติงานจิตอาสาร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ บริษัท พานาโซนิค จำกัด นวนคร
รับบริจาคโลหิต แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา , อวัยวะ และ อุทิศร่างกาย
บุคลากรบริษัทฯ ยังคงให้ความอนุเคราะห์
เหมือนเช่นเคย ด้วยความขอบพระคุณ

รับบริจาคโลหิต. 64. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 8 . ราย
อวัยวะ. 12. ราย. รวม 27. ราย
อุทิศร่างกาย. 7. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่