พิธีบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 ตุลาคม 2561

12 ตุลาคม 2651 สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย และนางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ร่วมในพิธีด้วย ณ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน)

 

 

หมวดหมู่