แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 8 ตุลาคม 2561

วันจันทร์ที่. 8. ตุลาคม 2561.กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด ปฎิบัติงานจิตอาสา ตามเอกสารเชิญร่วมกิจกรรมอันเป็นกุศลร่วมกับ ศูนย์ดวงตา ,ศูนย์อวัยวะ กายวิภาคคณะแพทยศาสตร์ (อุทิศร่างกาย) และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ. สภากชาดไทย ณ. SC. MANAGEMENT. CO., LTD. เขตบางนา

โดยผู้บริหาร บุคลากรขององค์กรมีความประสงค์บริจาคโลหิต แสดงความจำนงบริจาคดวงตา, อวัยวะและอุทิศร่างกาย. ให้กับ สภากาชาดไทย

รับบริจาคโลหิต. 79. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 34. ราย
อวัยวะ 33. ราย. รวม. 93. ราย
อุทิศร่างกาย. 26. ราย

อาสากาชาดปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางดวงตา. โพธิโต

 

 

หมวดหมู่