แถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง125ปีสภากาชาดไทย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 ตุลาคม 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สภากาชาดไทยจัดงานเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย วิ่งกระตุกหัวใจ โดยมีคุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทยเป็นประธากล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ประธานจัดงาน พร้อมคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารสภากาชาดไทย ศิลปินดาราร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินวิ่งและบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชนให้กับหน่วยงานในภูมิภาคทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินภายในงาน 5,000,000 บาทเพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมเดินวิ่งจะเปิดจำหน่ายบัตรที่เว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2561 และบริจาคสมทบทุนโครงการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทยเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน” เลขที่บัญชี 045-304670-2 สาขาสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ กิจกรรมเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย วิ่งกระตุกหัวใจ จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 04.30 เป็นต้นไป ภายในบริเวณสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีระยะการวิ่ง 3.9 กิโลเมตรและ10 กิโลเมตร

 

หมวดหมู่