แจ้งผลการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดปี 57

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

ตามที่คณะกรรมการโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ได้จัดกิจกรรมการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี 2557 บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์และประกาศผลการประกวดผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 26 ท่าน ดังรายนามตามภาพต่อไปนี้

หมวดหมู่