แข่งขันประกวดเพลงมาร์ช

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 ธันวาคม 2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจัดงานประกวดร้องเพลงมาร์ชโรงพยาบาลสมเด็จฯโดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะอาสากาชาดเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ทั้งนี้ คณะอาสากาชาดได้รางวัลทีมฮึกเหิม

 

หมวดหมู่