เสด็จทรงบาตร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 28 ธันวาคม 2561

28 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงบาตร เนื่องในวโรกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 
โอกาสนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ร่วมพิธีตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลกับหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย 
จากนั้น ทรงประทานพรปีใหม่แด่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้ 
ณ บริเวณถนนหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 
 

 

หมวดหมู่