เลี้ยงเกษียณอายุและต้อนรับตำแหน่งใหม่เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 กันยายน 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 10 กันยายน 2557 นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาดและคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาดร่วมกันจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ รับตำแหน่งใหม่ ณ สโมสรอาสากาชาดชั้น 2 ได้แก่ นายสุขเกษม สดใส เกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้ นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต ได้รับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและนโยบาย นางสุภาพร กลิ่นเจริญ ได้รับตำแหน่งเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด โดยได้รับความอนุเคราะห์อาหารจัดเลี้ยงจากนางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาด

หมวดหมู่