วันที่: 07 พฤศจิกายน 2560

ปิดการเยี่ยมผู้ป่วยHome Health Care
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางโสภา สิงห์ตระกูล อาสากาชาด คณะพยาบาล และ นางสาวกัญญพิชาญ์ คงสุวรรณ เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด เข้าเยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดหลอดเลือดทางเบี่ยงหัวใจ(CABG) โดยการเยี่ยมครั้งนี้เป็นการปิดการเยี่ยมผู้ป่วย จากบันทึกการการเยี่ยมและการประเมินอาการของผู้ป่วย พบว่า มีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น และ มีความแข็งแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หมวดหมู่