เยี่ยมโฮมแคร์

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 เมษายน 2561

วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะอาสากาชาดและพยาบาลได้แก่ น.ส.วันทนา โพธิรัตน์ น.ส.ศรีสุนันท์ ประวัติเมือง น.ส.สุดา เหล่าดำรงกูล ออกเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจต่อเนื่องที่บ้านเป็นครั้งแรก ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ตรวจวัดระดับใขมันในเลือด แนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยการออกกำลังกายให้เหมาะสมและโภชนาการ

 

หมวดหมู่