เยี่ยมเคสCABG

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 3 สิงหาคม2560

อาสากาชาดเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน 
วันที่3 สิงหาคม2560 อาสากาชาดทีมเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน พร้อมด้วยพยาบาล ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery bypass surgery, CABG) ที่บ้าน ณ บ้านพัก เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยครั้งนี้เป็นการปิดการเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน ตลอดระยะเวลาคณะอาสากาชาด พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพได้ทำการเยี่ยมติดตามอาการและบันทึกพัฒนาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สำหรับการปิดการเยี่ยมฯในครั้งนี้ พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีกำลังใจที่ดีอย่างมาก

หมวดหมู่