วันที่: 31 กรกฏาคม 2560

เยี่ยมเคสผู้ป่วย
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 น.ส.รัตนา ประภาสสุวรรณ น.ส.วันทนา โพธิสัตย์ น.ส.พรรณทิพย์ คุณาพิสและพยาบาลออกเยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจที่บ้านเป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้าย

หมวดหมู่