เยี่ยมอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 3 กรกฎาคม 2560

วันที่3กรกฏาคม 2560 นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมไทย  นางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์ และที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาดพร้อมคณะกรรมการสโมสรเยี่ยมให้กำลังใจ นายเรวัติ เผ่าแสงนิล อาสากาชาด ที่เข้าพักตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัดรักษาอาการป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่