เยี่ยมอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเยี่ยมอาสากาชาด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562 นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมไทยและนายธนธีร์ธาญ สุภาพรเหมินทร์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด นำคณะกรรมการสโมสรฯ เยี่ยมไข้นางสาวสุดา เหล่าดำรงกูลที่บ้านพักย่าน พหลโยธิน             

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมงานโครงการด้วยรักและผูกพันธ์ สโมสรอาสากาชาดเยี่ยมนางอาภรณ์ ชนไมตรี ที่บ้านพักย่านวิภาวดี เพื่อเป็นกำลังใจในฐานะอาสากาชาดอาวุโสเสียสละทำงานเป็นเวลายาวนาน และยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 30 มกราคม 2562 นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาด ด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปะวัฒนธรรมไทยนำคณะกรรมการสโมรสรอาสากาชาดพร้อมคณะอาสากาชาดเยี่ยมอาสากาชาดอาวุโส นางจินตนา เพ่งวรรธนะ ณ โรงพยาบาลพระราม 9 ทำให้มีกำลังใจ ดีใจเป็นอย่างมากและพร้อมที่ทำงานเป็นอาสากาชาดต่อไป

วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาดและอาสากาชาดทีมขับร้องของสโมสรฯ เยี่ยมไข้นายชนินทร์ ฟูประเสริฐที่เข้ารับผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่โรงพยาบาลชลประทาน จ.นนทบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะกรรมการสโมสรและอาสากาชาดรุ่นต่างๆ เยี่ยมนางประกายรัตน์ เหรียญเจริญ อาสากาชาดอาวุโส ในโครงการด้วยรักและผูกพันที่บ้านพัก

 

 

หมวดหมู่