เยี่ยมอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2560

เยี่ยมอาสากาชาด
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย นางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์ ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาดและอาสากาชาดแผนกการประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ เข้าเยี่ยมนางสาวสงวนศรี อภิบุณโยภาส กรรมการสโมสรอาสากาชาดที่รักษาอาการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง โดยการมอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นกำลังใจ ณ โรงพยาบาลธนบุรี2

หมวดหมู่