เยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 17 สิงหาคม 2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 อาสากาชาด พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และ เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการอาสากาชาดเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน Home Health Care โดยในครั้งนี้เป็นการเยี่ยมผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ที่เข้าร่วมในโครงการครั้งแรก ณ บ้านพัก เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยครั้งนี้ทีมเยี่ยมได้ทำการตรวจและแนะนำการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย และ การทำกายภาพบำบัดเพื่อพัฒนาอาการของผู้ป่วยให้มีโอกาสดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องทำการเยี่ยมต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง ทั้งนี้ตลอดการเยี่ยมจะมีการบันทึกอาการและพัฒนาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดและแนะนำแนวทางที่ถูกต้องต่อไป

หมวดหมู่