เยี่ยมผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ

ข่าว, การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

วันที่: 09 มิถุนายน 2557

ประเภท: การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 นางวัชรินทร์ อัศววัลลภ และนางสุภัทรา เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่องที่บ้าน ( Home Health Care) โดยตรวจวัดความดันโลหิตและชีพจร พร้อมทั้งให้คำแนะนำการทำกายภาพบำบัดแก่ญาติผู้ป่วย

หมวดหมู่