เยี่ยมผู้ป่วย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2560

เยี่ยมเคสผู้ป่วย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นางโสภา สิงห์ตระกูล นางสาวลินดา เชิงชาญกิจ พร้อมพยาบาลออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อเนื่องที่บ้าน โดยมีการติดตามอาการป่วย วัดความดันโลหิต เจาะน้ำตาลในเลือด แผลกดทับ และติดตามวิธีการทำกายภาพฟื้นฟูสุขภาพ การทำแผล แนะนำการรับประทานอาหาร

หมวดหมู่