วันที่: 03 เมษายน 2557

ประเภท: งานจัดทำสำลีและพับผ้าก๊อซให้โรงพยาบาล

วันที่ 2 เมษายน 2557 นางสาวมุจรินทร์ พวงนาค นางวัชรินทร์ อัศววัลลภ นางสาวศิริพร งามอภิรัตน์พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา พยาบาลออกเยี่ยมผู้ป่วยออกเยี่ยมหลังผ่าตัด หลอดเลือดแดงหัวใจ ( CABG ) จำนวน 2 ราย รายแรกเป็นเพศหญิง รายที่สองเป็นเพศชาย จากการติดตามอาการพบว่าผู้ป่วยทั้ง 2 รายอาการดีขึ้นตามลำดับ จึงแนะนำการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติต่อไป

หมวดหมู่