เยี่ยมผู้ป่วย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 8 พฤศจิกายน 2561

8 พฤศจิกายน 2561 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานบรรเทาทุกข์ นางสุนิดา ธรรมสาโรช อาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประสานงานของฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด ออกเยี่ยมเยี่ยมผู้ติดเชื้อ HIV แนะนำให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การใช้ยารวมไปถึงการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข มอบเงินจำนวนหนึ่ง และกระเช้าผลไม้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย พื้นที่เขตคลองเตย จากนั้นเข้าเยี่ยมนางทัชอร ผู้พัฒน์ อาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วัดความดันโลหิต วัดไข้ ชั่งน้ำหนัก เจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด มอบกระเช้าผลไม้ พร้อมให้กำลังใจในการต่อสู้กับอาการป่วยให้หายในเร็ววัน ณ บ้านพัก พื้นที่เขตจอมทอง

 

หมวดหมู่