เยี่ยมผู้ป่วยโฮมแคร์

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 21 กันยายน 2560

วันที่ 21 กันยายน 2560 น.ส.มุจรินทร์ พวงนาค นางวรรณา หันสกุล น.ส.ศิริกาญจน์ อัศวชัย พร้อมพยาบาล เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จ.สมุทรปราการ เป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้าย ผู้ป่วยยังอ่อนแรง แต่รู้สึกตัวดีขึ้น ช่วยพยุงนั่งได้นานขึ้น ใบหน้าแจ่มใส ยังไม่พูด แต่ตอบสนองด้วยการยิ้ม พยักหน้า และยกมือข้างขวาได้ สภาพโดยรวมผลเป็นที่พอใจ แนะนำผู้ดูแลช่วยทำกายภาพบำบัดต่อไป และไปพบแพทย์ตามนัด

หมวดหมู่