เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care)

ข่าว, งานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (Home health Care) โดยอาสากาชาดและทีมพยาบาล

วันที่: 06 ธันวาคม 2556

ประเภท: งานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (Home health Care) โดยอาสากาชาดและทีมพยาบาล

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ทีมอาสากาชาดนำโดย นางวัชรินทร์ อัศววัลลภ นางสุนารี เครือวัลย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาฯ เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care) ณ ซอยเพชรเกษม 92 มีจำนวนผู้ป่วย ทั้งสิ้น 3 ราย แบ่งเป็นผู้หญิง 2 ราย และผู้ชาย 1 ราย ในการเยี่ยมครั้งนี้ ทีมเยี่ยมได้ประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้น แนะนำวิธีดูแลผู้ป่วยแก่ญาติ และให้ผู้ป่วยทดลองเดินและทรงตัว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นอย่างดี

หมวดหมู่