เยี่ยมผู้ป่วยสโตรค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 9 เมษายน 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 คณะอาสากาชาดพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาดออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดสมองที่บ้านอย่างต่อเนื่อง โดยวัดความดันโลหิต
ตรวจชีพจร ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด แนะนำการรับประทานอาหารเพื่อฟื้นฟู สมรรถภาพรวมทั้งบริหารร่างกายท่านั่งยืนเดิน และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

 

หมวดหมู่