เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 2 เมษายน 2561

เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
วันที่ 2 เมษายน 2561 นางสาวมุจรินทร์ พวงนาค นางฉวีวรรณ หุ่นผดุงรัตน์ นางสาวลินดา เชิงชาญกิจ ออกเยี่ยมเคสผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยติดตามอาการป่วย เจาะน้ำตาลในเลือด
ดูแลแนะนำอาหารคนไข้เบาหวาน
การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู ซึ่งเป็นการเยี่ยมครั้งแรก

หมวดหมู่