เยี่ยมผู้ติดเชื้อ HIV / เยี่ยมอาสากาชาดป่วย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 ตุลาคม 2561

10 ตุลาคม 2561 นายจิระ สุขโรจน์ นางสุนิดา ธรรมสาโรช อาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นางสาวชมภูพาน หล่อทองคำ นางสาวสุจิตรา แสงวรรณธีระ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด ผู้ประสานงานจากสำนักงานอาสากาชาด ออกเยี่ยมเยี่ยมผู้ติดเชื้อ HIV วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก มอบกระเช้าผลไม้และเงินอีกจำนวนหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จากนั้นเข้าเยี่ยมมอบกระเช้าผลไม้ นางสตรีรัตน์ บุญยสัมพันธ์ อาสากาชาด ที่ป่วยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เขตพญาไท

 

หมวดหมู่