เยี่ยมผู้ติดเชื้อ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 09 พฤศจิกายน 2560

9 พฤศจิกายน 2560 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานบรรเทาทุกข์ พร้อมอาสากาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ สอบถามความเป็นอยู่ผู้ติดเชื้อ HIV ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน ช่างน้ำหนัก มอบกระเช้าผลไม้ และเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของผู้ติดเชื้อให้ต่อสู่กับชีวิตต่อไป ณ บ้านริมทางรถไฟ เขตห้วยขวาง

หมวดหมู่