เยี่ยมบ้านอาสากาชาดอาวุโส

ข่าว, งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่: 11 ธันวาคม 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

เยี่ยมบ้านอาสากาชาดอาวุโส
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาดและกรรมการสโมสรอาสากาชาด และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนอาสากาชาดอาวุโส ได้แก่ เรือเอกหญิงรีสมบูรณ์ สงวนสินธุ์ ซึ่งป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง และนางสัมฤทธิ์ กมลโชติ ซึ่งป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ระยะต้นที่บ้านพักซอยเอกมัยและซอยภาวนา ตามลำดับ

หมวดหมู่