เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่อง ณ เขตลาดพร้าว และอำเภอบางเสาธง

ข่าว, งานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (Home health Care) โดยอาสากาชาดและทีมพยาบาล

วันที่: 11 ธันวาคม 2556

ประเภท: งานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (Home health Care) โดยอาสากาชาดและทีมพยาบาล

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 อาสากาชาดนางมุจรินทร์ พวงนาค และนางวัชรินทร์ อัศววัลลภ เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care) ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1 ราย และอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 1 ราย โดยได้เข้าเยี่ยมและพูดคุยซักถามอาการ ตรวจวัดความดัน วัดไข้ และสาธิตการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งแนะนำการบรรเทาอาการผู้ป่วยเบื้องต้นให้กับผู้ดูแลด้วย

หมวดหมู่