เยียมผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ

ข่าว, งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่: 26 พฤษภาคม 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

เยี่ยมผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ
นางอวยพร สีหนาท นางทิพาพร บุญเจริญ และนายจิระ ศุขโรจน์ ทีมอาสากาชาดเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหลังผ่าตัดโรคหลอดเลือดสมองตีบ เพศชายและหญิง โดยการวัดชีพจร ความดันโลหิตและแนะนำการทำกายภาพบำบัดด้วยรอกเดี่ยวเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขน ส่วนผู้ป่วยเพศหญิง นอกจากวัดชีพจร ความดันโลหิตแล้วยังติดตามอาการ ดูแผลจากการเจาะคอเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อทางหลอดลม

หมวดหมู่