เพื่อนเยี่ยมเพื่อน

ข่าว, งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่: 09 กรกฎาคม 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

เพื่อนเยี่ยมเพื่อน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาด นำคณะกรรมการอาสากาชาด ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านซึ่งเป็นสมาชิกอาสากาชาดเพื่อบำรุงขวัญให้กำลังใจ เพื่อนสมาชิกอาสากาชาด แนะนำวิธีรักษาตนเอง จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายจีระศักดิ์ ปิยพจนารถ อายุ 81 ปี ที่อยู่ 300/67 ม.10 ซอย ส.ร่วมใจ ถ.รถรางเก่า พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โรคประจำตัว เบาหวาน

หมวดหมู่