เชิญร่วมงานวังสงกรานต์สำนักงานอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 21 มีนาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 11 เมษายน 2557 สำนักงานอาสากาชาดและสโมสรอาสากาชาดขอเชิญร่วมงานรดน้ำอาสากาชาดอาวุโส ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดหมู่