เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จ.กำแพงเพชร

ข่าว, ข่าวประจำวัน, การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่:02 กรกฎาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงพระกรุณาโปรดให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทานและ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานมูลนิธิฯ รวมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน โดยถวายถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 25 ชุด และ มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จำนวน 480 ชุด ณ มูลนิธิพรานกระต่ายสงเคราะห์ อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรและผู้เชิญถุงยังชีพออกเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยตามบ้าน จำนวน 20 ชุด

หมวดหมู่