วันที่: 16 กรกฎาคม 2556

ประเภท: งานอาสากาชาดร่วมจัดหาดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อเชิงรุกและร่วมออกหน่วยรับบริจาคดวงตาอวัยวะ และเนื้อเยื่อ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 นางสว่างศรี ช้างเผือก และดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคดวงตา โดยเน้นเรื่องธรรมนำสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และการขอรับบริจาคดวงตาจากเด็ก ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ผลจากการบรรยายพบว่าผู้เข้าฟังให้ความสนใจและฝึกปฏิบัติการเจรจาได้เป็นที่น่าพอใจ

หมวดหมู่