เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินสลากกาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 8 ตุลาคม 2561

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและรักษาการนายกสโมสรอาสากาชาดพร้อมคณะอาสากาชาดเข้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากพฤกษากาชาด ประจำปี2560 จำนวน 4,569,055.00 บาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ณ บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม

 

หมวดหมู่