เกษียณอายุเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 09 ตุลาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

และแล้ววันเวลาของการเกษียณอายุการทำงานของ นางนภา บุญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ นางสาวชุลีกร รุ่งมณี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ก็มาถึง ได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานอาสากาชาด จึงขอแนะนำและขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดท่านใหม่ นางสิริกันยา ศิริรังษี
และหัวหน้าฝ่ายประชาสมพันธ์ท่านใหม่ นางสาวจันทิมา สามลฤกษ์

หมวดหมู่