อำลา อาลัย ผู้เกษียณอายุ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 08 กันยายน 2560

8 กันยายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาไทย เป็นประธานมอบเหรียญวชิราวุธ มอบประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรสภากาชาดไทย แพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ลาออก นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด ร่วมเป็นเกียรติ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียร

หมวดหมู่