อำลาผู้เกษียณ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 21 กันยายน 2561

21 กันยายน 2651 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน อำลา- อาลัย มอบประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรสภากาชาดไทย แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ลาออก ในส่วนของสำนักงานอาสากาชาด มี นางนภาพรรณ วิภาคพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่เกษียณอายุ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางศิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด ร่วมเป็นเกรียติ ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียร

 

หมวดหมู่