อาสา72พรรษารดน้ำขอพร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 เมษายน 2561

11 เมษายน 2561 ก่อนการประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด กล่าวชมเชย นางสายสม วงศาสุลักษณ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานบรรเทาทุกข์ และประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ที่ได้รับรางวันอินทรจักร เกียรติบุคคลผู้ผ่าฟันอุปสรรค์จนสู่ความสำเร็จ ของสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นและวัยทำงาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จากนั้นอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ที่จะมาถึง จากศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร และนางสายสม วงศาสุลักษณ์ อีกทั้งมอบกระเช้าอวยพรวันเกิดแก่ นายจิระ ศุขโรจน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และประชุมติดตามงานของอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ณ สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่